Tp.HCM: Đôn đốc sớm hoàn thành các quy hoạch đồ án phân khu quan trọng

UBND Tp.HCM vừa chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với UBND các quận, huyện hướng dẫn, đôn đốc sớm hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu, thiết kế đô thị, kiến trúc đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch;

UBND Tp.HCM vừa chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với UBND các quận, huyện hướng dẫn, đôn đốc sớm hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu, thiết kế đô thị, kiến trúc đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch; đồng thời, nâng cao các giải pháp quy hoạch hiệu quả, gắn công tác quy hoạch với các chương trình phát triển đô thị.

Dự án D’ Edge Thảo Điền được quy hoạch ngay khu trung tâm quận 2, Tp.HCM 

  Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc cần lưu ý quản lý chặt chẽ về dân số theo quy hoạch được duyệt, việc phân bổ dân số dự án của các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phải tuân thủ theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được duyệt.

  Thành phố cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu đề xuất loại hình kiến trúc các công trình của thành phố phù hợp, sớm định hướng cho các khu đô thị mới sắp hình thành (khu đô thị mới Thủ Thiêm, khu đô thị Tây Bắc, khu đô thị cảng Hiệp Phước, khu đô thị Bình Quới Thanh Đa...).

  Về Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị nội dung trưng bày; phối hợp với Sở Tài chính đề xuất cơ chế tài chính, nguồn thu để duy trì hoạt động thường xuyên của Trung tâm; phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất mô hình tổ chức, bộ máy nhân sự để quản lý, điều hành Trung tâm.

  Bên cạnh đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với Sở Nội vụ sớm hoàn thành Đề án cơ cấu tổ chức Viện Quy hoạch xây dựng trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất trình UBND Tp.HCM kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức học tập kinh nghiệm quy hoạch phát triển đô thị của các nước phát triển cho cán bộ công chức làm công tác quy hoạch tại sở và các quận, huyện…

(Theo Trí thức trẻ) 

Tìm nhanh BĐS
Tư vấn khách hàng
0937733368