Tiến độ thi công 01-06-2016

Tiến độ thi công 01/06/2016 Đang thi công sàn tầng 26 block A và cốp pha sàn tầng 25 block B

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NGÀY 01/06/2016Đang thi công sàn tầng 26 block A


Đang thi công cốp pha cột sàn tầng 26 block A


Đang thi công sàn tầng 25 block B


Đang thi công cốp pha sàn tầng 25 block B


Đang thi công cốp pha sàn tầng 25 block B


Đang xây tường bao từ tầng 14 đến tầng 17 block A


Đang thi công ống điện trần tầng 6-8 block A


Đang xây tường bao từ tầng 16 đến tầng 18 block B


Đang xây tường bao từ tầng 16 đến tầng 18 block BTìm nhanh BĐS
Tư vấn khách hàng
0937733368