NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC CẢNG BIỂN TẠI KHU VỰC CÁI MÉP – THỊ VẢI, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Ngày 23/4, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã chủ trì Hội nghị nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển tại khu vực Cái Mép – Thị Vải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

  Ngày 23/4, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã chủ trì Hội nghị nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển tại khu vực Cái Mép – Thị Vải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cùng tham dự có UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Sở GTVT Bà Rịa – Vũng Tàu; các Vụ liên quan; Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam và các doanh nghiệp khai thác cảng biển khu vực Cái Mép – Thị Vải.a

Cảng Quốc tế CMIT

  Theo quy hoạch, khu vực Cái Mép – Thị Vải có tổng cộng 38 dự án cảng tổng hợp, container. Trong số các bến cảng được duyệt, hiện có 17 bến cảng tổng hợp, container đang hoạt động, trong đó 11 bến cảng tổng hợp với công suất 21,3 triệu tấn và 06 bến cảng container chuyên dụng với công suất 6,8 triệu TEUs. Năm 2013, lượng hàng hóa qua cảng Bà Rịa – Vũng Tàu đạt 51 triệu tấn hàng hóa, riêng container đạt 0,95 triệu TEU, bằng 13,9% so với công suất các bến cảng container đang khai thác.

  Từ thực trạng đầu tư khai thác cảng biển cho thấy cần tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư khai thác cảng trong khu vực.

  Theo báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam (HHVN) tại Hội nghị, Cục HHVN đã quyết liệt thực hiện các giải pháp về xây dựng cơ chế chính sách điều chỉnh giá, phí, cung cầu giữa hạ tầng – hàng hóa và các giải pháp quản lý để góp phần nâng cao hiệu quả khai thác cảng. Cụ thể, sơ kết 6 tháng (từ tháng 8/2013 đến tháng 2/2014) thực hiện áp dụng giá tối thiểu dịch vụ bốc dỡ container tại khu vực cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải cho thấy việc áp dụng giá xếp dỡ đã đạt hiệu quả rất tích cực. Trong quý I/2014, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Cảng tăng lên rõ rệt, hàng hóa thông qua cảng đạt 14 triệu tấn, tăng 122,3%; trong đó hàng container đạt 5,5 triệu tấn, tăng 127%, hàng khô đạt 5,5 triệu tấn tăng 141%. Doanh thu của các cảng áp dụng mức giá tối thiểu đã cũng tăng trong 6 tháng xếp dỡ được 492.600 TEUs, doanh thu 16 triệu USD, tăng 4,3 triệu USD so với trước đây.

  Bên cạnh đó, Cục HHVN cũng đang hoàn thiện việc xây dựng Thông tư thay thế Quyết định 98/2008/QĐ-BTC hướng dẫn thu phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí trong đó có khuyến khích việc phát triển cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, ưu tiên thu hút tàu container cập các bến cảng có công năng là cảng bốc xếp container được nhà nước đầu tư tại khu vực này. Ngoài ra, trong giai đoạn này sẽ không thỏa thuận quy hoạch xây dựng mới, đầu tư mở rộng các bến cảng container cũng như các bến cảng tổng hợp có khả năng thu hút, chia sẻ hàng hóa của các bến cảng hiện hữu trong khu vực (ngoại trừ các bến cảng chỉ phục vụ cho các dự án riêng lẻ hoặc các khu công nghiệp chưa có cảng cần đầu ra).

  Về tăng cường hạ tầng kết nối cảng, hiện nay, Cục HHVN đang triển khai nghiên cứu nâng cấp tuyến luồng sông Đồng Tranh, dự kiến sẽ tiến hành thi công nâng cấp tuyến luồng trong quý II/2014; đồng thời đang nghiên cứu tổng thể toàn diện tuyến luồng tàu biển Cái Mép – Thị Vải nhằm cải tạo, nâng cấp luồng có thể tiếp nhận thường xuyên, an toàn tàu lớn hơn 100.000DWT vào khu cảng Cái Mép – Thị Vải…

  Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan cũng báo cáo kết quả triển khai, nêu ra những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển tại khu vực Cái Mép – Thị Vải.

  Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đánh giá, thời gian vừa qua, Cục Hàng hải Việt Nam và các cơ quan của Bộ GTVT, của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tích cực triển khai các giải pháp mà Bộ GTVT và UBND Tỉnh đã thống nhất nhằm nâng cao hiệu quả khai thác Nhóm cảng biển số 5 nói chung, đặc biệt tại khu vực Cái Mép – Thị Vải. Trong đó đã triển khai các nhóm giải pháp về giá, quản lý, an toàn giao thông luồng lạch mang lại hiệu quả bước đầu cho các doanh nghiệp khai thác cảng biển Cái Mép – Thị Vải có doanh thu cao hơn, lượng hàng hóa qua cảng đã tăng trưởng. Tuy nhiên, các giải pháp còn lại triển khai chưa đáng kể. Do đó, Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đã đặt ra; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho Cục HHVN về các vấn đề liên quan đến điều chỉnh giá tối thiểu dịch vụ bốc dỡ container; giãn tiến độ triển khai quy hoạch đối với các dự án chưa triển khai hoặc đang dừng triển khai;…

  Ngoài ra, Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo các Sở chức năng trong việc cấp phép đầu tư cảng theo Quyết định số 3304/QĐ-BGTVT; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án xây dựng Trung tâm logistic Cái Mép Hạ; kiện toàn lại tổ công tác liên ngành tăng cường kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo an toàn giao thông hàng hải trên tuyến luồng thuộc cảng Cái Mép – Thị Vải.

Theo website Bộ GTVT


Tìm nhanh BĐS
Tư vấn khách hàng
0937733368