Di sản thừa kế được chia như thế nào?

Gia đình tôi có ba anh em, anh và chị tôi đều đã chết, người anh có hai người con, người chị không có con. Cha tôi chết từ lúc chúng tôi còn nhỏ, mẹ tôi mất có làm di chúc để lại 200m2 đất trong tổng số 400m2.

Gia đình tôi có ba anh em, anh và chị tôi đều đã chết, người anh có hai người con, người chị không có con. Cha tôi chết từ lúc chúng tôi còn nhỏ, mẹ tôi mất có làm di chúc để lại 200m2 đất trong tổng số 400m2.

  Vậy phần 200m2 còn lại không di chúc thì để lại cho ai và được chia như thế nào?

  Trần Văn Đu, Củ Chi, TP.HCM

  - Trả lời của luật sư Nguyễn Văn Hậu:

  Trong thư bạn không nói rõ anh, chị bạn mất trước hay sau cha, mẹ bạn nên sẽ có hai trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1:

  Nếu anh của bạn mất trước mẹ bạn thì theo quy định của pháp luật về thừa kế thế vị, con của anh bạn sẽ hưởng thừa kế thế vị mà cha mẹ họ đáng lẽ được hưởng nếu còn sống.

  Đối với một phần di sản do cha mẹ bạn để lại (Điều 677 BLDS 2005) khi đó con của anh trai bạn cùng với bạn sẽ được thừa kế theo pháp luật, mỗi người sẽ được hưởng quyền sử dụng 100m2 đất. (Điều 676 BLDS 2005).

Trường hợp 2:

  Nếu anh của bạn mất sau mẹ bạn thì khi mẹ bạn mất, anh của bạn và bạn mỗi người sẽ được hưởng thừa kế quyền sử dụng đất 100m2. Sau khi anh của bạn mất thì con của anh bạn sẽ được hưởng thừa kế quyền sử dụng 100m2 đất từ di sản của anh trai bạn.

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU


Tìm nhanh BĐS
Tư vấn khách hàng
0937733368