Tìm kiếm nhà đất
Dự án mới

Giá: 21 tỷ đồng
Diện tích:  106 m²
Q/Huyện:  Ba Đình
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  07-07-2014

Giá: 32 tỷ đồng
Diện tích:  125 m²
Q/Huyện:  Đống Đa
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  07-07-2014

Giá: 62 tỷ đồng
Diện tích:  260 m²
Q/Huyện:  Cầu Giấy
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  07-07-2014

Giá: 58 tỷ đồng
Diện tích:  150 m²
Q/Huyện:  Cầu Giấy
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  07-07-2014

Giá: 24 tỷ đồng
Diện tích:  120 m²
Q/Huyện:  Cầu Giấy
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  07-07-2014

Giá: 14,2 tỷ đồng
Diện tích:  80 m²
Q/Huyện:  Cầu Giấy
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  07-07-2014

Giá: 11 tỷ đồng
Diện tích:  50 m²
Q/Huyện:  Cầu Giấy
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  07-07-2014

Giá: 12 tỷ đồng
Diện tích:  0 m²
Q/Huyện:  Ba Đình
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  09-06-2014

Giá: 13,2 tỷ đồng
Diện tích:  0 m²
Q/Huyện:  Ba Đình
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  09-06-2014

Giá: 9,8 tỷ đồng
Diện tích:  0 m²
Q/Huyện:  Ba Đình
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  09-06-2014

Giá: 14 tỷ đồng
Diện tích:  0 m²
Q/Huyện:  Đống Đa
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  09-06-2014

Giá: 6,6 tỷ đồng
Diện tích:  0 m²
Q/Huyện:  Hoàng Mai
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  09-06-2014

Hỏi - đáp
Kiến thức