Tìm kiếm nhà đất
Dự án mới

Giá: 19 tỷ đồng
Diện tích:  0 m²
Q/Huyện:  Cầu Giấy
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  17-07-2014

Giá: 16 tỷ đồng
Diện tích:  0 m²
Q/Huyện:  Cầu Giấy
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  15-04-2014

Giá: 15 tỷ đồng
Diện tích:  0 m²
Q/Huyện:  Cầu Giấy
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  01-07-2014

Giá: 19 tỷ đồng
Diện tích:  0 m²
Q/Huyện:  Cầu Giấy
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  01-07-2014

Giá: 35 tỷ đồng
Diện tích:  0 m²
Q/Huyện:  Đống Đa
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  17-07-2014

Giá: 19 tỷ đồng
Diện tích:  0 m²
Q/Huyện:  Cầu Giấy
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  17-07-2014

Giá: 13,5 tỷ đồng
Diện tích:  0 m²
Q/Huyện:  Ba Đình
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  23-06-2014

Giá: 34,5 tỷ đồng
Diện tích:  0 m²
Q/Huyện:  Cầu Giấy
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  11-06-2014

Giá: 15,5 tỷ đồng
Diện tích:  0 m²
Q/Huyện:  Ba Đình
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  01-07-2014

Giá: 12,9 tỷ đồng
Diện tích:  0 m²
Q/Huyện:  Cầu Giấy
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  23-06-2014

Giá: 31 tỷ đồng
Diện tích:  0 m²
Q/Huyện:  Cầu Giấy
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  01-07-2014

Giá: 30 tỷ đồng
Diện tích:  0 m²
Q/Huyện:  Cầu Giấy
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  28-05-2014

Hỏi - đáp
Kiến thức