Tìm kiếm nhà đất
Dự án mới

Giá: 14 triệu đồng
Diện tích:  0 m²
Q/Huyện:  Đống Đa
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  13-11-2013

Giá: 15 triệu đồng
Diện tích:  109 m²
Q/Huyện:  Thanh Xuân
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  21-08-2014

Giá: 11 triệu đồng
Diện tích:  110 m²
Q/Huyện:  Cầu Giấy
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  19-10-2013

Giá: 11 triệu đồng
Diện tích:  110 m²
Q/Huyện:  Đống Đa
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  25-10-2013

Giá: 14 triệu đồng
Diện tích:  83 m²
Q/Huyện:  Đống Đa
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  25-10-2013

Giá: 13 triệu đồng
Diện tích:  145 m²
Q/Huyện:  Thanh Xuân
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  19-10-2013

Giá: 10 triệu đồng
Diện tích:  98 m²
Q/Huyện:  Đống Đa
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  04-08-2014

Giá: 13 triệu đồng
Diện tích:  98 m²
Q/Huyện:  Thanh Xuân
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  03-08-2014

Giá: 15 triệu đồng
Diện tích:  144 m²
Q/Huyện:  Đống Đa
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  25-10-2013

Giá: 15 triệu đồng
Diện tích:  207 m²
Q/Huyện:  Thanh Xuân
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  13-11-2013

Giá: 11 triệu đồng
Diện tích:  97 m²
Q/Huyện:  Cầu Giấy
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  20-08-2014

Giá: 11,5 tỷ đồng
Diện tích:  33 m²
Q/Huyện:  Đống Đa
Tỉnh/Tp:  Hà Nội
Ngày đăng:  21-08-2014

Hỏi - đáp
Kiến thức